പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കൊടുവള്ളി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 13/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (939 KB)
മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

10/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (302 KB)
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് – കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ പ്രകാരം 09/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (442 KB)
കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ 09/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (690 KB)
L.A യുടെ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – പാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത് വികസനം 11/02/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (644 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (495 KB)
തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

19/11/2018 19/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (561 KB)
മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

17/11/2018 17/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (235 KB)
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

13/11/2018 13/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (246 KB)
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം

ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യത നയം

15/03/2017 31/12/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (67 KB)
ശേഖരം