പ്രഖ്യാപനം

പ്രഖ്യാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പ്രത്യേക തഹസിൽദാർ LA നിയമനം – കല്ല്യാട് ആയുർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട്

പ്രത്യേക തഹസിൽദാർ LA നിയമനം – കല്ല്യാട് ആയുർവേദ ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റൂട്ട്

19/07/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (596 KB)
കണ്ണൂർ സിറ്റി നഗര വികസന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

കണ്ണൂർ സിറ്റി നഗര വികസന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

15/07/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
മൊകേരി ചെരുവഞ്ചേരി പുത്തൂർ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കിൻഫ്ര വ്യവസായിക മേഖല വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

മൊകേരി ചെരുവഞ്ചേരി പുത്തൂർ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കിൻഫ്ര വ്യവസായിക മേഖല വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

12/07/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (526 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

03/07/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (557 KB)
11 (1) ഡോക്യുമെന്റ് – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ( തിരുത്തിയ പ്രഖ്യാപനം )

11 (1) ഡോക്യുമെന്റ് – കൊഡുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ( തിരുത്തിയ പ്രഖ്യാപനം )

28/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (415 KB)
പിണറായി ഗ്രാമത്തിൽ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

പിണറായി ഗ്രാമത്തിൽ ബയോ ഡൈവേഴ്‌സിറ്റി പാർക്ക് നിർമാണം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം

20/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (300 KB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡ് വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

19/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (366 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

കൊടുവള്ളി റെയിൽ‌വേ പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ്

18/06/2019 01/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (353 KB)
മേലെ ചൊവ്വ അണ്ടര്‍ പാസ്സിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം

മേലെ ചൊവ്വ അണ്ടര്‍ പാസ്സിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം

11/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (445 KB)
പിണറായി വില്ലേജില്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റെറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

പിണറായി വില്ലേജില്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍റെറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍

11/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (243 KB)
കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം വസ്തു ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം വസ്തു ഏറ്റെടുപ്പിനുള്ള അവാര്‍ഡ്‌ എന്‍ക്വയറി നോട്ടീസ്

07/06/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (515 KB)
കൊടുവള്ളി റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവര്‍ക്കുള്ള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് 13/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (939 KB)
മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

മട്ടന്നൂര്‍ കിന്‍ഫ്ര പാര്‍ക്ക്‌ വികസനത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യാഘത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിര്‍ദേശം

10/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (302 KB)
സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് – കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ പ്രകാരം 09/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (442 KB)
കല്ല്യാട് പടിയൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുര്‍വേദ ഗവേഷണ സ്ഥാപന നിര്‍മാണത്തിനായി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ ആഘാത റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍ മേല്‍ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ഷ 09/05/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (690 KB)
L.A യുടെ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – പാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത് വികസനം 11/02/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (644 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (495 KB)
തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

19/11/2018 19/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (561 KB)
മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

17/11/2018 17/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (235 KB)
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

13/11/2018 13/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (246 KB)
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം

ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യത നയം

15/03/2017 31/12/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (67 KB)
ശേഖരം