പ്രഖ്യാപനം

തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
L.A യുടെ 11 (1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ – പാവം ഗ്രാമപഞ്ചായത് വികസനം 11/02/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (644 KB)
കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേല്‍പ്പാലം നിർമാണം

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (1 MB)
തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

തലശ്ശേരി വളവുപാറ റോഡിന്റെ വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ (തിരുവങ്ങാട് – ഏരഞ്ചോളി റോഡ് നിർമാണം)

11/01/2019 31/12/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (495 KB)
തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

തലശേരി വളവു പാറ റോഡ്

19/11/2018 19/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (561 KB)
മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

മെലെ ചാവ്വ അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണം

17/11/2018 17/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (235 KB)
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഉറപ്പിക്കൽ

13/11/2018 13/11/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ് (246 KB)
മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യതാനയം

ഗൂഗിൾ പ്ലേയ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വകാര്യത നയം

15/03/2017 31/12/2020 ഡൌണ്‍ലോഡ് (67 KB)
ശേഖരം